De Grote Vriendelijke Stichting

De Grote Vriendelijke Podcast en De Grote Vriendelijke Update zijn producties van De Grote Vriendelijke Stichting, die op 10 december 2018 te Heemstede werd opgericht, met als statutaire doelstelling: de verspreiding van kennis over oorspronkelijk Nederlandstalige en in het Nederlands vertaalde jeugdliteratuur. Het bestuur van de stichting bestaat uit Thilini Scherpenzeel (voorzitter), Paul Stolwijk (secretaris), Marian de Ruijgt (penningmeester) en Nelleke Groot (algemeen bestuurslid). Projectleiders van de podcast zijn Jaap Friso en Bas Maliepaard.

Postadres:
De Grote Vriendelijke Stichting
Postbus 5073
2000 CB Haarlem

Contact opnemen met de stichting kan via info@degrotevriendelijkestichting.nl.