De informatie op alle pagina’s van de website www.degrotevriendelijkepodcast.nl is met uiterste zorg samengesteld. Hoewel De Grote Vriendelijke Podcast tracht deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden.

U mag de inhoud van deze website niet kopiëren en/of veranderen. Als u gebruik wilt maken van teksten of afbeeldingen op deze website, dan kunt u daarvoor per e-mail  toestemming aanvragen.

De Grote Vriendelijke Podcast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. De Grote Vriendelijke Podcast aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waar door middel van een link naar wordt verwezen.